skip to Main Content

«I forbindelse med gjennomføring av Grunnlovsjubileet i Spydeberg, har Spydeberg kommune benyttet seg av Tribunemannens tjenester. Bestillingen lød på leie av tribuner inkl. oppsett/nedrigg, totalt 236 seter Samarbeidet med Tribunemannen har vært upåklagelig, og alle tjenester er levert raskt og i tråd med bestilling.»

Hilsen Grete Skjelbred kultursjef Stab, servicetorg og kultur

Back To Top