skip to Main Content

«I 2013 leverte og monterte firmaet ca 1800 sitteplasser. Disse har firmaet nå flyttet over til ny stadion som klubben skal spille på i 2014 og fremover. I Tillegg leverer firmaet 1200 nye seter til oss…. Det totale antall seter i vår bestilling er dermed ca 3000.

Det har tildels vært svært knapp tid til rådighet for firmaet til å forestå levering og montering.

Firmaet har håndtert dette på en utmerket måte, og det har overhode ikke vært avvik verken i flytting, levering eller montering av tribuneplassene. Vi har også fått gode innspill på løsninger slik at vi nå er i ferd med å få en meget flott ramme med tribuner ved vår stadion.

Kristiansund Ballklubb er således svært godt fornøyd med måten Tribunamannen AS har håndtert vår bestilling på.»

Øivind Holten

Back To Top