skip to Main Content

» Det bekreftes herved at Sandnes kommune har benyttet Tribunemannen AS til leveranse, oppsetting og oppfølging av demonterbare tribuner i Sandnes idrettspark i 2012.

Leveransen er gjort både ved direktekjøp (Tribunetype HC72-25,608 seter) og som underleverandør gjennom hovedentreprenør (tribunetype HC 80-40, 604 seter og HC 72-25, 593 seter)

Sandnes kommune har vært meget tilfreds med leveransene og den service/samarbeid vi har hatt med Tribunemannen AS v/Frank Valle. Alle leveransene og arbeidene ble utført innenfor de stramme tidsfrister som var gitt i forbindelse med oppdragene»

Mangor Eikeland-Prosjektsjef

Back To Top